Sosialistene i Spania prioriterer ulovlige immigranters helse

Sosialistregjeringen i Spania har sagt at de ønsker å gjeninnføre retten til fri legehjelp for 800 000 ulovlige immigranter, og sier det er viktig for hele samfunnet at denne ordningen …

Reklame
Read More