Mer enn 5 millioner immigranter har entret Europa siden 2011

IMMIGRASJON – De siste tallene fra Det Europeiske Asyl support kontoret (European Asylum Support Office -EASO) viser at i perioden 2011-2017 kom det 5 136 383 innvandrere til Europa. Ifølge …

Advertisements
Read More