Aktuelt Nyheter Samfunn Vitenskap

Monsantos Roundup inneholder arsenikk og andre giftstoffer viser en ny studie

VITENSKAP – Den pågående internasjonale kontroversen rundt det mye brukte glyfosatbaserte ugressmiddelet Roundup og lignende ugressmidler har i stor grad blitt avfeid som en konspiratorisk debatt om hvorvidt glyfosat som er den største komponenten av Monsantos Roundup, er kreftfremkallende i anbefalte doser. Nå viser en ny stor studie publisert av en gruppe biologer og toksikologer […]

Aktuelt Nyheter Vitenskap

Nok en global oppvarmingsmyte er blitt avslørt

VITENSKAP – AFP skriver i dag at det er så å si helt sikkert at jordens overflatetemperatur vil stige med 4-5 grader celsius innen utgangen av 2100 slik FNs klimapanel har hevdet. En revidert kalkulasjon om hvordan klimagasser øker planetens temperatur mer en halverer de tidligere anslåtte temperaturøkningene sier forskerne. «Våre funn ekskluderer nesten alle […]

Aktuelt Nyheter Vitenskap

Gjennombruddsstudie: Virus injisert i blodet angrep hjerne kreft ved å stimulere immunsystemet

ENGLAND – Forskere kan ha gjort et stort gjennombrudd i å behandle – og potensielt beseirende – kreftsvulster i hjernen ved å injisere pasienter med et virus som faktisk stimulerer immunsystemet. Forskere ved Universitetet i Leeds gjennomførte en undersøkelse på ni pasienter som kjempet mot raskt voksende hjernesvulsten av typen gliomer, som er en aggressive […]

Aktuelt Nyheter Vitenskap

Hvordan «wi-fi» forbinder menneskelige hjerner kan forklare «magefølesler»

VITENSKAP – Menneskets hjerner er sammenkoblet gjennom en typen Wi-Fi, noe som gjør at vi kan hente langt mer informasjon om andre enn vi er klar over, påstår en ledende professor ved Sheffield University. Professor Digby Tantum, klinisk professor i psykoterapi ved Sheffield University, mener at språk bare spiller en rolle i hvordan mennesker kommuniserer, […]

Nyheter Vitenskap

Mysterie med megastruktur bygget av romvesener rundt stjerne løst

VITENSKAP – En ny studie av den gåtefulle stjernen som det har vert spekulasjoner om kan ha en ‘romvesen-megastrukturen’ i nærheten ser ut til å ha løst mysteriet og antyder at det ikke er romvesener som er årsaken til dimmeeffekten fra stjernen. Verden ble først oppmerksom på den underlige stjernen i oktober 2015 da forskere […]

Nyheter Vitenskap

Forskere fant kur mot Alzheimer da de prøvde å kurere diabetes

VITENSKAP – Selv om deres mål var å kurere diabetes, kan forskere ha snublet over en ny medisin for å behandle de ødeleggende effektene av Alzheimers. Ifølge en pressemelding fra forskere ved Lancaster University ble det funnet et nytt stoff som ble testet på diabetespasienter oppdaget man at medikamentet hadde en «vesentlig reverserende effekt på […]