Innenriks Kriminalitet Nyheter Politi Slider

Etterforskning av sedelighetssak fortsetter

Artikkel hentet fra: Politiet.no KRIMINALITET – Mandag 15. januar: Hålogaland lagmannsrett har i dag behandlet og forkastet anken over varetektsfengsling for den siktede i sedelighetssaken som er under etterforskning i Troms politidistrikt. Når det gjelder de ikke identifiserte fornærmede som politiet tidligere har omtalt, finner lagmannsretten i likhet med tingretten at det på nåværende tidspunkt […]

Aktuelt Innenriks Kriminalitet Nyheter

Færre returer, men høyt ID-fokus i 2017

KRIMINALITET – Totalt 5434 personer ble tvangsreturnert av politiet fra Norge i 2017, noe som er en nedgang på 33 prosent fra 2016. Returtallet henger sammen med antallet asylankomster. Vi har nå lagt bak oss to år med rekordlave ankomster, og dette påvirker antallet tvangsmessige returer politiet gjennomfører, forklarer sjef for Politiets utlendingsenhet (PU) Morten […]

Innenriks Kriminalitet Nyheter Slider

Politiet fortsetter søk etter savnede Janne Jemtland

KRIMINALITET – Janne Jemtland er fortsatt savnet. Ingen personer har status som mistenkt eller siktet i saken, og det er ikke gjort nye funn av blod. Det ble onsdag 10.01.18 brukt helikopter for å lete etter savnede og gjøre søk i terrenget. Politiet har også tatt i bruk snøskuter, beltegående ATV og politihunder i søket. […]