Meninger

Vår Nye Fremtid for Norge.

Kampen mot Parlamentarisme. I tiden 1880–1884 ble det ført en kamp mot innføring av parlamentarisme i Norge. Boken om denne kampen kan leses på Nasjonalbibliotekets nettsted – www.nb.no – med tittelen «Kampen mot parlamentarisme 1880-1884». Den gang som i dag, var vi folket tilskuere og ikke deltakere i denne kampen om en styringsmodell som skulle […]